Na rynku usług poligraficznych
istniejemy od 1995 roku.
Daliśmy się poznać jako solidny
partner dla wielu wymagających klientów - agencji reklamowych, wydawnictw i odbiorców końcowych.

Aktualności

Przeprowadzka
Mamy przyjemność poinformować, iż przeprowadziliśmy się do nowej siedziby drukarnii na ulicy Podchruście 17 w Modlnicy. Nowo wypbudowana hala produkcyjna zwiększy nasze możliwości magazynowe i produkcyjne.

Wdrożenie do produkcji maszyny offsetowej KBA RAPIDA 75-5+L PRO
W marcu 2019 uwuchomiliśmy nową maszynę offestową KBA Rapida 75-5+L PRO. Maszyna zwiększy nasze możliwości produkcyjne oraz dzięki wyposażeniuw w  QualiTronic Color Control zapewni lepszą kontrolę jakościową.Ceryfikat FSC®
Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku pozytywnie zakończonego auditu certyfikacyjnego firma KNOW-HOW Piotr Kaczmarczyk  otrzymała certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC) Kontroli Pochodzenia Produktu (CoC) nadany przez NEPCon. FSC jest niezależną pozarządową organizacją typu non profit powołaną w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie. Certyfikacja FSC ma na celu stanowienie wiarygodnego ogniwa między odpowiedzialną produkcją i konsumpcją produktów leśnych, umożliwiając konsumentom oraz przedsiębiorcom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupów, które przyniosą korzyść ludziom i środowisku, budując jednocześnie wartość biznesową.
 
Firma KNOW-HOW Piotr Kaczmarczyk  otrzymała właściwy dla niej kod Certyfikatu Kontroli Pochodzenia Produktu (CoC):  RINA-COC-001321 oraz numer licencji FSC: FSC® C118652.
.

Deklaracja odnośnie FSC-POL-01-004
(Polityka dla Stowarzyszenia Organizacji z FSC)
Organizacja podpisująca niniejszą deklarację jest związana z Forest Stewardship Council A.C., Oaxaca, Mexico, bądź z jednym z oddziałów lub filii (dalej FSC) poprzez członkostwo lub posiadanie stosunków umownych z FSC. Niniejszym, niżej podpisana Organizacja oświadcza, iż przeczytała i zrozumiała postanowienia "Polityki dla Stowarzyszenia Organizacji z FSC", opublikowanej na stronie internetowej
www.fsc.org. Wspomniana polityka określa stanowisko FSC w sprawie nieakceptowalnych działań prowadzonych przez organizacje oraz osoby indywidualne, które są obecnie stowarzyszone lub starają się o stowarzyszenie z FSC, jak również określa mechanizm zerwania stowarzyszenia.
 
W związku z powyższym, Organizacja wyraźnie oświadcza, że obecnie oraz w przyszłości, tak długo jak trwa powiązanie z FSC, nie będzie ona miała bezpośredniego ani pośredniego udziału w poniższych nieakceptowalnych działaniach:

a)     Nielegalne pozyskiwanie drewna oraz handel nielegalnym drewnem lub innymi produktami pochodzenia leśnego;
b)    Naruszenie praw człowieka oraz praw zwyczajowych w ramach operacji leśnych;
c)     Niszczenie chronionych terenów leśnych o wysokich walorach przyrodniczych w ramach operacji leśnych;
d)    Znaczące przekształcanie terenów leśnych na plantacje lub tereny nieleśne;
e)     Wykorzystywanie organizmów modyfikowanych genetycznie w ramach operacji leśnych;
f)     Naruszenie jakiejkolwiek z podstawowych konwencji MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY, jak określono w Deklaracji MOP dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy
Strona główna|O drukarni|Maszyny drukarskie|Introligatornia|CTP|Kontakt
strony internetowe Webstar & PelcIT