Na rynku usług poligraficznych
istniejemy od 1995 roku.
Daliśmy się poznać jako solidny
partner dla wielu wymagających klientów - agencji reklamowych, wydawnictw i odbiorców końcowych.

Przekazywanie materiałów do druku i wymogi projektowe.

 1. Materiały należy przesyłać na serwer ftp: ftp.dkh.com.pl
  Hasła dostępowe przekazywane są na zapytanie.
  Przy stałej współpracy, na serwerze zostaje utworzone konto indywidualne klienta. Login i hasło zostają udostępnione przez opiekującego się klientem pracownika drukarni. Materiały mogą być dostarczane również na najpopularniejszych nośnikach danych cyfrowych: CD-ROM, DVD, pamięciach USB.
 2. Prócz plików produkcyjnych należy dostarczyć makietę obrazującą sposób falcowania/kolejność stron w oprawie (makietę może stanowić wydruk czarno-biały lub kolorowy z naniesionymi numerami stron).
 3. Pliki powinny być przygotowane w formie kompozytowych PDF (wersje od 1.3 do 1.7). Nie dopuszcza się stosowanie kompresji JPEG 2000. Zwracamy uwagę, że zalecane jest również unikanie kompresji JPG, która wpływa na widoczne pogorszenie jakości (pasmowanie i inne artefakty). W tym celu w ustawieniach generowanego PDF, należy zmienić domyślną kompresję JPG na kompresję ZIP.
 4. Rozdzielczość zdjęć/bitmap w przesłanym materiale nie powinna być niższa niż 300 dpi. Dla grafik kreskowych minimalna zalecana rozdzielczość to 1200 dpi. Przesłanie materiału w niższej rozdzielczości oznacza zgodę klienta na obniżenie jakości grafiki w druku.
 5. Wszystkie elementy graficzne winny być w przestrzeni CMYK. Nie należy przesyłać plików zawierających elementy w przestrzeniach RGB, czy Lab. Na życzenie klienta elementy takie mogą zostać przekonwertowane automatycznie do przestrzeni CMYK wg zaimplementowanego w systemie Trueflow wewnętrznego profilu ICC.
 6. W przypadku stosowania kolorów dodatkowych Pantone muszą być one prawidłowo opisane w pliku.
 7. W pliku powinny być również zawarte obrysy wykrojników, maski na lakier UV (lub inne uszlachetnianie) jako dodatkowe kolory spotowe z włączoną opcją overprint.
 8. Elementy graficzne/pliki nie mogą zawierać załączonych profili ICC.
 9. W plikach muszą być załączone czcionki (fonty).
 10. Prace o większej objętości muszą być dostarczane w formie plików wielostronicowych, z zachowaniem prawidłowej kolejności stron. W przypadku publikacji klejonych i w oprawie twardej okładka musi być dostarczona w osobnym pliku jako całość (wraz z grzbietem). W przypadku oprawy miękkiej po wewnętrznej stronie okładki należy zastosować białe wybranie na grzbiet zachodzącę na 3 mm na drugą i trzecią stronę okładki (pod klejenie boczne).
 11. Każda ze stron projektu winna zawierać spad wielkości minimum 3 mm dookoła, równy ze wszystkich stron. Dopuszcza się zastosowanie spadu 2 mm jeżeli produkt podlega w dalszej obróbce tylko 1 procesowi introligatorskiemu (cięcie lub sztancowanie).
 12. Projekt w przesyłanym PDF musi być wyśrodkowany.
 13. Ważne elementy graficzne lub tekstowe muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 3 mm od formatu netto.
 14. Czarne teksty o wielkości mniejszej niż 24 pkt oraz niewielkie czarne elementy graficzne powinny składać się tylko ze składowej K: 100% bez dodatku pozostałych barw. Muszą być nadrukowane (Overprint). Jest to standardowe ustawienie dla większości aplikacji graficznych o ile nie zostanie wyłączone.
 15. W celu uzyskanie większej głębi czerni w obszarach apli konieczne jest stosowanie dopełnienia koloru pozostałymi barwami i tworzenie czerni ze składowych: – dla papierów powlekanych: C: 60% M: 53% Y: 47% K: 100% – dla papierów niepowlekanych: C: 45% M: 42% Y: 40% K: 100
 16. Powyższe rozbarwienie stosuje się również dla tekstów o wielkości kroju powyżej 24 pkt.
 17. Celem uniknięcia potencjalnej zauważalnej niedokładności pasowania kolorów zalecane jest stosowanie trappingu (zalewkowania), czyli minimalnego nałożenia kolorów na siebie. Zalecana wielkość zalewkowania to 0,1 mm lub 0,3 pkt.
 18. W przypadku tekstu w kontrze na czarnym tle wskazane jest zastosowanie zalewek ujemnych dla kolorów CMY wielkości 0,1 mm (inaczej mówiąc outline wokół tekstu tylko ze składowej K - bez dodatku pozostałych barw).
 19. Dodatkowe elementy w projekcie, jak: lakier wybiórczy, hotprint, tłoczenie lub wykrojnik, należy przygotować jako kolor dodatkowy z włączoną funkcją nadrukowania (overprint).
 20. Należy pamiętać, iż przy oprawie miękkiej klejonej na stronach 2 i 3 okładki oraz pierwszej i ostatniej wkładu widoczny po oprawie obszar zostaje zmniejszony o 6 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne. Na stronach tych elementy graficzne, teksty muszą znajdować się więc w odległości nie mniejszej niż 9 mm od grzbietu.
 21. W oprawach szytych drutem, ze względu na zjawisko wypychania środkowych składek stosownie do ich ilości oraz grubości papieru, następuje zmniejszenie szerokości stron środkowych. Może to prowadzić na tych stronach do obcięcia elementów graficznych od strony zewnętrznej broszury. Dlatego też drukarnia, o ile to możliwe w przygotowanej grafice, stosuje w trakcie elektronicznego montażu automatyczne, stopniowe wsuniecie składek wewnętrznych w kierunku grzbietu. Zalecane jest więc zastosowanie w przypadku takich opraw szerszego marginesu zarówno grzbietowego, jak i zewnętrznego. Przy braku takiej możliwości klient musi w projekcie stopniowo zwiększać margines zewnętrzny kolejnych składek wewnętrznych zachowując format strony i pozostałe marginesy.
 22. Ze względu na istnienie tolerancji w zakresie falcowania i oprawy nie dopuszcza się do przechodzenia drobnych tekstów pomiędzy sąsiadującymi stronami, szczególnie w środku wyrazu.
 23. Minimalny rozmiar tekstu drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w 1 kolorze w kontrze wynosi 6 pkt dla pisma jednoelementowego i 8 pkt dla pisma dwuelementowego.
 24. Minimalna dopuszczalna grubość linii w więcej niż 1 kolorze lub kontrze wynosi 0,5 pkt.
 25. Przed przesłaniem materiałów do drukarni wskazane jest sprawdzenie plików pod kątem wystąpienia ewentualnych błędów za pomocą narzędzi/aplikacji preflight (np. zawartych w Adobe Acrobat Professional od wersji 6, czy też programu Pitstop).
 26. W celu zapewnienia najlepszej jakości druku i zgodności barwy względem standardów ISO oraz proofów kontraktowych drukarnia optymalizuje separacje kolorów za pomocą najnowszego, specjalistycznego oprogramowania. Optymalizacja wpływa nie tylko na jakość barwy, ale również na większą przewidywalność i stabilność procesu drukowania.
Strona główna|O drukarni|Maszyny drukarskie|Introligatornia|CTP|Kontakt
strony internetowe Webstar & PelcIT